சேய்த் தொண்டர் புராணம்

முருகவேள் பன்னிரு திருமுறையில் பன்னிரண்டாம் திருமுறையான

சேய்த் தொண்டர் புராணம்

நூல் வெளியீட்டு விழா

  •  12 ஆதினங்கள்
  • 12 ஓதுவார்கள்
  • 12 வாழ்த்துரை வழங்குவோர்
  • 12 சிறப்பு அழைப்பாளர்கள்
  • 12 முருகனடியார்கள்   (முதல் பிரதியைப் பெறுவோர்)
  • விழாக் குழுவினர்     

 இடம் :: மேல சிந்தாமணி சிதம்பர மகால்,

         திருச்சிராப்பள்ளி - 620 001

 நாள்  :: 19-11-2011, காரிக்கிழமை 

 தொடர்புக்கு ::  சிவ.மா. திருநாவுக்கரசு,   செல் :: 94435 59510

விழா அழைப்பிதழைப் பெற  இங்கே சொடுக்கவும்

Comments are closed.

சிந்தனைப் பட்டறை brought by dheivathamizh.org